Første spadestik til nyt Asserbo By Vandværk

Foto: SILHORKO
 

Bestyrelsesformanden for Asserbo By Vandværk, Susanne Lindow, har taget første spadestik til det nye vandværk der skal stå færdig i 2021. Asserbo By Vandværk forsyner ca. 1.500 andelshavere med rent drikkevand, og de kan se frem til et top morderne og fuldautomatisk vandværk. 

"Bestyrelsen valgte Silhorko-Eurowater A/S, da de scorede flest point på både kvalitet og pris sammenholdt med de to øvrige inviterede tilbudsgivere. Med det første spadestik kan vi nu sætte gang i den mere synlige del af projektet, nemlig opførelsen af vandværket. Vi ser frem til at fortsætte det gode, konstruktive samarbejde med Silhorko-Eurowater A/S - og ikke mindst til at andelshaverne får et nyt, moderne og fremtidssikret vandværk." udtaler Susanne Lindow, Bestyrelsesformand for Asserbo By Vandværk.

Forsyningssikkerhed og forbedret vandkvalitet

To lukkede filterlinjer sikrer høj forsyningssikkerhed, og er samtidig med til at forbedre vandkvaliteten. Maskindelen bruger kun den absolut nødvendige energi til at producere drikkevandet, samtidig med at vandspildet reduceres til et minimum.

Fakta om det nye vandværk  

  • Bygningsareal: 275 kvm
  • Indvinding: 175.000 m3/år
  • Ca. 1.500 forbrugere
  • 2 rentvandstanke á 125 m3 i rustfrit stål
  • 4 lukkede trykfilteranlæg type TFB 30
  • Behandlingskapacitet: 2 x 30 m3/t
  • Middel døgnproduktion 480 m3 
  • Maksimalt udpumpningskapacitet 65 m3/t
3D tegning af hvordan det nye Asserbo By Vandværk kommer til at se ud udefra.
 

Firmaer der deltager i projektet

 

BYGHERRE

Asserbo By Vandværk

 

BYGHERRERÅDGIVER

Rambøll

BYGGEFIRMA

Vesti-Olsen

TOTALENTREPRISE

SILHORKO

Læs også

 

Links